Kommande disputationer vid IGP

  • Rudbeck Hall, Dag Hammarskjölds v 20, Uppsala 2018-10-05 kl 13:00

    Zhang, Yang

    Organ-specific mechanisms of vascular development in the mesentery

Välkommen till IGP

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i klinisk immunologi, medicinsk genetik och genomik, patologi, onkologi, vaskulärbiologi, molekylära verktyg samt medicinsk strålningsvetenskap.

Delar av verksamheten är integrerad med kliniker vid Akademiska sjukhuset:
Klinisk genetik
Klinisk patologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Onkologi
Sjukhusfysik


IGP:s nyhetsbrev,
juni 2018