Kommande disputationer vid IGP

  • Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala 2018-06-02 kl 10:00

    Castro, Marco

    Cellular and molecular roles for CDC42 in angiogenesis

  • Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala 2018-06-08 kl 09:00

    Djureinovic, Dijana

    Transcriptomic and Proteomic Analysis of Tumor Markers in Tissue and Blood from Patients with Lung Cancer

Välkommen till IGP

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i klinisk immunologi, medicinsk genetik och genomik, patologi, onkologi, vaskulärbiologi, molekylära verktyg samt medicinsk strålningsvetenskap.

Delar av verksamheten är integrerad med kliniker vid Akademiska sjukhuset:
Klinisk genetik
Klinisk patologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Onkologi
Sjukhusfysik


IGP:s nyhetsbrev,
maj 2018