Björkénska priset 2011 till Ulf Landegren

2011-11-23

Ulf Landegren tilldelas ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris, det Björkénska priset. Han får priset för sin framgångsrika forskning om metoder att studera DNA och proteiner.

Ulf Landegren har utvecklat en uppsättning metoder för molekylär analys av DNA eller proteiner. Analyserna kan göras på ett stort antal prov och det går att detektera mycket få molekyler i små provmängder. Metoderna kan användas både för att studera grundläggande biologiska processer och för att söka efter biomarkörer i patientprover som gör det möjligt att påvisa sjukdomar. Många av metoderna har kommersialiserats och används vid laboratorier i stora delar av världen.

Priset överlämnas vid vinterpromotionen den 28 januari 2012.


Mer information:
Pressmeddelande från Uppsala universitet
Ulf Landegrens forskning